Bouw en Infra

Bij bouw en infra werkzaamheden kan gedacht worden aan:

  • Verkeer regelen bij een halve baan afzetting.
  • Bewaken van calamiteitenroutes.
  • Bewaken van omleiding routes.
  • Bewaken van in- en afritten bouwverkeer
  • Het regelen op kruisingen met een niet in bedrijf zijnde verkeersregelinstallatie.
  • Het handmatig bedienen van een verkeersregelinstallatie.
  • Het regelen van het verkeer tijdens onderhoudswerkzaamheden op openbare wegen.
  • Ter beveiliging van de wegwerkers.
  • Begeleiden van voertuigen om de werkzaamheden heen.
infra1