Verkeers psychologie

Mobiliteit is een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Verplaatsingen van mensen en goederen neemt door de snelle sociaal economische veranderingen meer en meer toe. Vervuiling, congestie, aantasting van leefbaarheid, het toenemend ruimtebeslag en onveiligheid. De uitdaging is om een balans te vinden in mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid.

 

De mens staat centraal en creëert zijn eigen leefomgeving. De meeste ongevallen gebeuren echter door het menselijk falen. Alleen naar het menselijk gedrag kijken is onvoldoende. Van belang is ook de context waarbinnen het verkeersgedrag zich voordoet te analyseren.

 

Ik ben in staat om het gedrag van verkeersdeelnemers te observeren, te interpreteren en te herkennen. Ik heb inzicht in de wijze waarop verkeersdeelnemers zich gedragen in het verkeer en weet welke mechanismen wel en niet kunnen bijdragen aan de beïnvloeding van verplaatsingsgedrag.

Ik verzorg hierover lezingen, geef colleges en maak verkeersanalyse rapportages.

 

De volgende onderdelen heb ik met succes bestudeerd:

 

  • Bijzondere doelgroepen in het verkeer
  • Mens en verkeer
  • Mobiliteitsmanagement en mobiliteitsgedrag
  • Verkeersbeïnvloeding
  • Verkeersgedrag onderzoek
  • Visieontwikkeling
  • Wegontwerp en menselijke maat
Verkeerspsychologie